Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας
Η εταιρική ταυτότητα είναι η κεντρική εικόνα κάθε επιχείρησης και είναι σημαντική ανεξάρτητα από το μέγεθος και την δραστηριότητα της εταιρίας. Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για το ξεκίνημα μίας νέας επιχείρησης όσο και για την μετέπειτα επιτυχημένη πορεία της. Το λογότυπο είναι ουσιαστικά η ταυτότητα μίας επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος με τον οποίο ξεχωρίζει και πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει το ύφος, το στυλ της, να της προσδίδει κύρος, αλλά, κυρίως να προσελκύει συνεχώς καινούριους πελάτες και να την κάνει ανταγωνιστική και αναγνωρίσιμη. Στην IGprofit, κάνοντας έρευνα για τον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά δημιουργούμε και προτείνουμε μια σειρά από λογότυπα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες προβολής του κάθε συνεργάτη μας και να δημιουργήσουμε το σωστό branding .
Το λογότυπο αρχικά εφαρμόζεται σε επαγγελματικές κάρτες, φακέλους, επιστολόχαρτα. Στην συνέχεια μπορούν να σχεδιαστούν ταμπέλες, folders, cds, μπλοκ σημειώσεων και διάφορα παραστατικά όπως τιμολόγια και διάφορα έντυπα λογιστηρίου.
Στην εταιρική ταυτότητα εντάσσονται οι κατάλογοι και η ιστοσελίδα. Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν ομοιογένεια και συνοχή ως προς το σχεδιασμό.
Έχοντας μια κοινή ενιαία εικόνα πετυχαίνουμε αναγνωρισιμότητα από τους πελάτες μας και δημιουργούμε σταθερά το δικό μας μοναδικό branding.